100 griser avlivet på gård i Fåvang i Gudbrandsdalen

Politiet er på et gårdsbruk på Fåvang og har startet etterforskning av dyreholdet. Det er gris og storfe på gården. Så langt er 100 av ca 500 voksne griser avlivet grunnet skader. Noen flere dyr vil trolig bli avlivet etter hvert.
Saken fremstår som både en dyretragedie og en personlig tragedie for eier. Eier følges opp av helsevesenet. Arbeidet på stedet vil fortsette utover kvelden for å sikre dyrevelferden for resten av dyra.