11 døde i brann hittil i år

11 mennesker døde i branner i Norge i første halvår. I Tønsberg har kommunen tatt i bruk ny teknologi for å hindre brann.
28 kommunale leiligheter i seks rekkehus har fått innstallert et vanntåke-anlegg. Det innebærer lavere vannforbruk og færre vannskader, men er svært effektivt i kampen mot dødsbranner, ifølge Vestfold Interkommunale Brannvesen.
I tillegg har 400 kommunale boliger fått ordinært overrislingsanlegg.