Din barn och familjeblogg

Allmänt

Folk som satsar på skönhet

Skönhetsbranschen har blivit en miljardbransch. Många entreprenörer har insett att det finns människor som är redo att lägga mycket pengar på deras utseende. Det kanske dock inte handlar om ett fåtal personer som lägger mycket pengar. Det handlar nog snarare om många människor som lägger en lagom summa pengar varje månad.

Historiskt sett har målgruppen främst bestått av kvinnor. De dominerar fortfarande branschen, även om det finns en växande skara män. Skönhetsbranschen består av flera olika delar. Det kan exempelvis handla om hudvårdsprodukter. Dessa produkter har fullkomligen exploderat i popularitet.

Idag behöver du inte ens besöka en dedikerad butik. Du kan besöka en vanlig matbutik för att hitta bra hudvårdsprodukter och dylikt. Även e-handeln har fullkomligen exploderat. Flera nya företag har på kort tid blivit miljardvärderade.

Det finns dock en sida av denna bransch som inte är lika uppskattad. Denna bransch fokuserar på ingrepp för att kunderna ska känna sig vackra. Många gånger har kritiska röster höjts till följd av denna utveckling. Måste vi verkligen göra ingrepp i våra kroppar?

Detta är ett problem om klinikerna saknar kompetens. En sjuksköterska eller läkare bör utföra alla former av ingrepp i kroppen. Om kompetensen finns borde man inte vara så kritisk mot denna bransch. Man måste dock ställa frågor om moralen.

Klinikerna bör inte uppmuntra ungdomarna till att göra ingrepp i ung ålder. Vi är alla fragila i ung ålder och vissa människor tenderar att vara mer känsliga än andra. 

Man skulle kunna säga att det finns flera viktiga diskussioner som vi måste föra gällande skönhet och unga människor. Låt oss först diskutera varför så många företag har blivit framgångsrika på grund av deras satsningar på hudvårdsprodukter och dylikt.

De stora entreprenörerna

Det finns flera anledningar till att entreprenörerna har lyckats med deras satsningar inom skönhetsbranschen.

  • En starkt bidragande faktor är att de har insett vikten av e-handel. Många människor, främst unga, gör nästan alla inköp via nätet. Vi vet också att skönhetsprodukterna är mest populära hos denna målgrupp. Man kan därför säga att entreprenörerna har fångat både samtiden och kunderna. De har också blivit rika på kuppen.
  • En annan bidragande faktor är att olika varumärken har lyckats knyta till sig ikoner inom mode och skönhet. Det finns gott om modeller och skådespelare som gärna gör reklam. Men kunde inte företagen genomföra reklamkampanjer redan innan internets tid?
  • Givetvis kunde man det. Idag är dock spridningen mycket större, speciellt för ett företag med mycket pengar. De kan bedriva kampanjer på flera olika plattformar och fånga hela målgruppen. Detta är en stor skillnad mot hur det var förr.
  • Skönhet innefattar flera olika produkter. Detta har entreprenörerna insett för länge sedan. En kund kanske börjar med hudvårdsprodukter. Därefter får samma kund upp ögonen över nischade schampon som riktar sig mot olika hårfärger. Slutligen inser man vikten av att använda produkter som förhindrar åldrande. Man skulle kunna säga att det finns ett produktsegment för samtliga åldrar. De som är duktiga på marknadsföring kan fånga upp alla olika åldrar.

Är du ute efter lite lyx i vardagen? Bli väl behandlad hos https://odenplanskliniken.se/. Vi får inte glömma alla mindre kliniker som gör det där lilla extra för kunderna.

Marknaden har blivit så pass stor att även personer utan startkapital kan bygga upp en solid verksamhet. Detta bevisar mycket av det vi har pratat om i denna artikel, d.v.s. att marknaden fullkomligen har exploderat.

Detta leder dock till ett antal olika problem. Låt oss gå vidare i artikeln genom att diskutera dessa problem och hur de kan påverka oss i framtiden.

Nya tider

Läs Aftonbladets artikel om städning av skönhetsbranschen. Det finns mycket att göra. Branschen saknade länge tydliga lagar och många aktörer drog nytta av detta. Under en period kan man påstå att det värsta som kunde hända var att man blev granskad. En oseriös aktör inom skönhetsbranschen borde snarare vara rädd för myndigheterna och deras åtgärder.

Man har gjort ett bra jobb med att städa bort oseriösa aktörer. Mycket arbete finns dock kvar att göra. Det handlar bland annat om den offentliga debatten och hur myndigheterna vill att människor ser på kirurgiska ingrepp. Historiskt sett kan man se på andra branscher som myndigheterna har valt att kontrollera på olika sätt.

Det kan exempelvis handla om serveringstillstånd eller utsläpp av miljöfarligt avfall. Detta kanske inte går att jämföra med skönhetshetskliniker. Samtidigt är det ett bra exempel på hur staten kan främja eller avskräcka människor från att göra något. Om de exempelvis vill att klinikerna ska bli seriösa kan de införa många riktlinjer som företagen måste följa. Riktlinjerna är ofta förenade med kostnader. Detta tenderar att skrämma bort oseriösa aktörer.

Samtidigt tenderar priserna mot kunderna att öka. Inte alla har råd med skönhetsbehandlingar hela tiden. Det kanske dock är en bra sak? Måste man verkligen genomgå behandlingar varje månad?

Svaret är förmodligen nej. Samtidigt finns det människor som inte gillar att myndigheterna lägger sig i hela tiden. Man vill kanske själv kunna bestämma över sin egen kropp. Denna frihet ska vi givetvis bevara med alla tillgängliga medel. Slutkostnaden för misstag brukar dock hamna på staten, bland annat genom sjukvårdskostnader. Att de beskattar vissa verksamheter är därför en naturlig utveckling som också skyddar oss.

I grund och botten brukar höga skatter lösa många problem. Detta är en tydlig indikation från regeringen att man vill att människorna ska bete sig på ett visst sätt.

Sammanfattning

I denna artikel har vi lyft en del negativa faktorer. Låt oss istället fokusera på det positiva. Många entreprenörer, stora som små, har kunnat starta egna verksamheter på grund av efterfrågan av skönhetstjänster. Staten får in mycket skattepengar genom detta.

Dessa skattepengar kan de bland annat använda till att skapa en bättre bransch. Utredningar och åtgärder kostar ofta pengar. Dessa pengar måste alltid komma från skattebetalarna. Om dessa skattebetalare handlar av en lönsam bransch så borde det inte finnas några hinder från att reglera samma bransch, speciellt inte när människors hälsa står på spel.

Du ska alltid kunna lita på att den klinik som du besöker är seriös och vill ditt bästa, speciellt om du inte har besökt en klinik tidigare. 

Lämna ett svar