22. desember er årets travleste handledag

Tall fra Virke og Bank Axept viser at nordmenn er noe mer forsiktige med pengene i år. Nedgangen i den norske julehandelen er på 5,5 prosent hittil i desember.
22. desember er årets travleste handledag, men den var travlere i fjor. Virke har beregnet at vi handler for 3 milliarder kroner på denne dagen.