33-åring dømt for en lang rekke seksuelle overgrep – får samfunnsstraff

En mann er i Gulating lagmannsrett dømt for en lang rekke overgrep mot en da 14 år gammel jente. Mannen får likevel ikke fengselsstraff.
Den domfelte var 21 år da han bodde sammen med den fornærmede kvinnen, som da var 14 år. Mannen skal ha hatt daglig seksuell omgang med samboeren, som i dag er 26 år gammel.
Det var Aftenbladet som først omtalte saken.
Mannen ble enstemmig dømt i tingretten for seksuell omgang med en person mellom 14 og 16 år.
Nylig falt dommen i lagmannsretten. Også her dømmes mannen enstemmig, men han slipper å sone fengselsstraff.
Retten går i stedet inn for 180 timers samfunnsstraff. Samtidig er mannen dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til kvinnen.
(NTB)