7 av 10 misfornøyd med naturtap-innsats

Sju av ti nordmenn mener politikerne må gjøre langt mer for å stanse tap av natur enn de gjør i dag, viser en ny undersøkelse som Opinion har laget på vegne av Verdens naturfond (WWF).
67 prosent svarer at de mener politikerne har et langt større ansvar for å stanse klimaendringer og naturtap enn det enkeltpersoner har.
– Folk ønsker mer handling fra våre politikere, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF. Hun sier at regjeringen i det kommende statsbudsjettet må bremse nedbygging av natur og komme med konkret politikk for å erstatte «bruk og kast» med gjenbruk.
I undersøkelsen svarer 58 prosent at Norge bør begrense utbygging av hyttefelt, motorveier og andre prosjekter som ødelegger natur, skriver NTB.