Aasland stiller i Stortinget på onsdag

Olje- og energiminister Terje Aasland sier han vil stille i Stortinget på onsdag for å svare på spørsmål knyttet til situasjonen med gassledningen i Østersjøen.
– Vi holder en redegjørelse i den utvidete utenriks og forsvarskomitéen i morgen, sier Aasland til NRK.
Han sier regjeringen tar situasjonen på dypeste alvor, og er fast bestem på å sikre norske gass- og oljeinstallasjoner, etter det som kan ha vært sabotasje på gassrørledninger i Østersjøen.
– Vi har i dag fra regjeringens side iverksatt forsterket beredskap.
– Vi har bedt politi, Forsvaret og myndighetene gå gjennom alle tiltak som er relevante nå, og sørge for at sikkerheten er optimal. Så vil vi følge dette opp fortløpende nå,
Han kan ikke si noen om hvilke tiltak som kan bli aktuelle. Når det gjelder meldingene om droner som er observert ved norske oljeinstallasjoner, svarer Aasland følgende:
– Petroleumstilsynet har gjort som de skal gjøre, og varslet politiet om å etterforske de hendelsene knyttet til dronen som er observert.
Aasland kan ikke si noe om hvorvidt det har vært uklokt å tillate russiske fartøy i norske farvann uten los.
– Bør nordmenn være bekymret?
– I utgangspunktet lever vi i et veldig trygt land, men situasjonen nå knyttet til det som har skjedd med Nord Stream 1 og 2 er selvfølgelig veldig alvorlig, og er hendelser som sannsynligvis er sabotasje.