Aftenposten: Åtte regjeringsmedlemmer oppgir eierandel i selskaper

Regjeringsmedlemmene er pålagt å innrapportere aksjeposter til Stortingets register for verv og økonomiske interesser.
Ifølge Aftenposten er det åtte regjeringsmedlemmer som har oppgitt at de eier aksjer.
– Jonas Gahr Støre eier 100 prosent av aksjene selskapet Femstø, som ved utgangen av 2022 hadde en egenkapital på 82 millioner kroner. Han eier også 1 aksje i Sauda Folkets Hus AS.
– Vedum har oppført én aksje i Atna Øl AS, et håndverksbryggeri i Stor-Elvdal som ifølge fagavisen Dagligvarehandelen ble lagt ned i november 2022.
– Vestre oppgir en eierandel på 70 prosent i selskapet Vestre AS. Vestre AS eier 100 prosent av aksjene i sju andre selskaper.
– Mehl oppgir en eierandel på mindre enn én prosent i quizplattformen Kahoot, og en eierandel på mindre enn én prosent i Bergen Carbon Solutions.
– Marte Mjøs Pedersen har oppgitt at hun eier én aksje i Klassekampen AS.
– Sigbjørn Gjelsvik (Sp) eier to aksjer i Klassekampen AS, og 6097 aksjer i konkursslåtte Industriholding Norge AS.
– Bjørn Arild Gram (Sp) opplyser at han eier 20 aksjer i AS Nord-Trøndelag, og tre aksjer i eiendomsselskapet AS Bøndernes Hus i Trondheim.
– Bjørnar Skjæran (Ap) oppgir at han har en eierandel på 0,21 % av selskapet Aldersund Allaktivitetshus AS i Nordland.
(NTB)