Agder etterforsker færrest tips om nettovergrep mot barn

Kun 2 prosent av de 129 tipsene om nettovergrep mot barn fra Kripos til Agder politidistrikt i 2022 ble etterforsket.
Til sammen mottok Agder politidistrikt 129 tips fra Kripos, og det ble opprettet tre straffesaker, skriver Stavanger Aftenblad.
En rekke straffesaker mot nettovergripere starter i form av et tips fra amerikanske National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). I Norge mottar Kripos disse tipsene og sender dem videre til det aktuelle politidistriktet.
Finnmark og Oslo topper listen over andelen saker som blir etterforsket.
Oslo politidistrikt mottok hele 262 slike tips, og opprettet 102 straffesaker. Det er flest i hele landet. Ser man på de relative tallene er Finnmark på topp: distriktet mottok 19 slike tips i 2022, og opprettet hele 16 straffesaker. Innlandet og Troms opprettet også straffesak på over to tredeler av tipsene de mottok.
– Vi må prioritere. Også mellom prioriterte oppgaver. Om vi skulle opprettet straffesaker på alle tipsene ville det gått utover andre svært viktige saker, sier seksjonsleder Kenneth Rafaelsen i Agder politidistrikt. (NTB)