Amerikansk general: Ukraina vil få de nødvendige våpen for våroffensiv

Øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Europa, general Christopher Cavoli, redegjorde onsdag for kongressen i Washington om leveransene av våpen til Ukraina. Cavoli er også Natos øverstkommanderende (SACEUR).
Som et eksempel på at mange våpensystemer blir levert som planlagt, sa han at over 98 prosent av de kampkjøretøyene som er lovet, har allerede blitt levert til militærmyndighetene i Kyiv.
– Jeg er svært trygg på at vi har levert det materiellet de trenger, og vi vil fortsatt holde forsyningslinjene åpne for å støtte opp om deres operasjoner, sa Cavoli under en høring i forsvarskomiteen i Representantenes hus onsdag. (NTB)