Amnesty står fast ved Ukraina-rapport etter Zelenskyj-kritikk

Amnesty International fastholder anklagene om at ukrainske styrker utsetter sivile for fare i krigføringen til tross for skarp kritikk fra Ukraina, som mener Amnesty setter likhetstegn mellom ukrainske og russiske styrker.
I en rapport anklager menneskerettsorganisasjonen Ukraina for å bryte folkeretten ved å etablere militære baser i boligområder, på skoler og på sykehus.
Amnesty viser til hendelser der ukrainske styrker tilsynelatende utsatte sivile for fare i 19 byer og landsbyer i regionene Kharkiv, Donbas og Mykolajiv. Soldatene unnlot ifølge rapporten å be sivile evakuere fra områdene, på tross av at de avfyrte våpen mot russiske styrker og dermed utsatte områdene for motangrep.
Amnesty står helt og holdent fast ved sine undersøkelser, sier organisasjonens generalsekretær Agnès Callamard fredag. – Vi har dokumentert et mønster der ukrainske styrker utsetter sivile for risiko og bryter krigens lover når de opererer i befolkede områder, sier Callamard.
President Volodymyr Zelenskyjs talsmann svarte torsdag med å anklage Amnesty for å stå i ledtog med Russlands propagandamaskin. (NTB / AFP / NRK)