Anbefaler å koke vannet fra Klepp vannverk

På grunn av en teknisk svikt på Kleppe vannbehandlingsanlegg anbefales det å koke vannet for alle abonnenter som er tilknyttet vannverket, skriver Askøy kommune på sine hjemmesider søndag kveld.
Det er ikke gjort funn av bakterier.
Det er satt i gang tiltak for å vedre vannkvaliteten.