Anker trolig Yakunin-frikjennelse

Aktor, statsadvokat Jan Glent, sier til NRK at de sannsynligvis kommer til å anke frikjennelsen av den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin. Han ble torsdag frikjent av Hålogaland lagmannsrett for ulovlig droneflyging på Svalbard. Påtalemyndigheten har 14 dager på å beslutte om de skal anke saken inn for Høyesterett.