Apoteksjef måtte gå på dagen

Apoteksjefen på Haukeland, Pål Espen Johannessen, må forlate jobben umiddelbart. Bakgrunnen for avskjeden skal vere at leiinga ved Sjukehusapoteka Vest meiner Johannessen har tilsett ein mellomleiar i strid med instruksane han har fått og opptredd kritikkverdig som leiar. Johannessen seier han ikkje forstår skuldingane som er retta mot han.
– Eg kjem til å konferere med støtteapparatet mitt, men dette går sjølvsagt til rettsapparatet, seier han til Bergens Tidende.