Årets vinnarar av Anders Jarhe sin kulturpris

Scenekunstnarane Indra Lorentzen, Sverre Anker Ousdal og Jo Strømgren er årets vinnarar av Anders Jarhe sin kulturpris.
Det totale beløpet på 1,5 milllionar kroner blir delt ut under ein seremoni i Universitetet sin aula i Oslo 7. september.
– Dei tre prisvinnarane sin kunstnarskap er svært forskjellige, men på kvar sin måte har dei vore heilt sentrale for scenekunsten si utvikling i Noreg, og tydeleggjer spennvidda av ho, seier leiar for leiar for prisutvalet, Åse Kleveland.