Argentina hadde 94,8 prosent inflasjon i 2022

Inflasjonen i Argentina har skutt fart, og er på det høyeste nivået på 32 år. I 2022 var den på 94,8 prosent, viser nye tall.
Landet har den tredje største økonomien i Latin-Amerika, men sliter med en av de høyeste inflasjonsratene i verden.
I desember alene økte prisene med 5,1 prosent, og trenden er nå nedadgående etter at inflasjonstoppen ble nådd i juli. Da var prisveksten 7,4 prosent, viser tall fra det nasjonale statistikkbyrået Indec. (NTB)