Armenia slutter seg til Den internasjonale straffedomstolen i Haag

Armenia vil slutte seg til Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC), en beslutning som Russland kaller «et uvennlig skritt».
ICC anklaget tidligere i år president Vladimir Putin for krigsforbrytelser i forbindelse med bortføring av barn fra de okkuperte områdene øst i Ukraina og utstedte en internasjonal arrestordre.
Land som er medlemmer av ICC, forplikter seg til å pågripe Putin dersom han befinner seg på deres territorium.
Nasjonalforsamlingen i Jerevan vedtok tirsdag å slutte seg til og respektere den internasjonale straffedomstolen.
Russiske myndigheter har omtalt Armenias ønske om å bli medlem som en uvennlig handling og innkalte i forrige måned den armenske ambassadøren til utenriksdepartementet i Moskva for å overbringe sin misnøye.
På armensk side blir det understreket at beslutningen ikke har noe med Russland å gjøre, men ble aktualisert av det myndighetene i Jerevan kaller aserbajdsjansk aggresjon mot Armenia.
(NTB)