Bane Nor har brukt over 1,3 milliarder på konsulenter på Follobanen

Bane Nor brukte over 1,3 milliarder kroner på konsulenter på Follobanen fra 2015 til 2022. Det er mer enn de brukte på egne ansatte, skriver Byggeindustrien.
I tidsperioden brukte foretaket 960 millioner kroner på egne ansatte, skriver fagbladet Byggeindustrien.
I snitt har konsulentutgiftene ligget på litt under 165 millioner kroner årlig.
Det har stort sett vært flere fast ansatte enn konsulenter, men i 2015, 2016 og i 2019 var det flere innleide konsulenter enn faste ansatte på prosjektet.
Ifølge utbyggingsdirektør Stine Undrum har det vært krevende å få tak i folk til prosjektet.
– Det er utfordrende for oss. Samtidig er Follobanen et enkeltstående prosjekt som er veldig stort. Det har vært vanskelig for oss å ta alt med våre faste ansatte, sier Undrum. (NTB)