Bane Nor tapte søksmål – må betale flere millioner

Bane Nor tapte søksmålet mot entreprenørenes forsikringsselskaper. Oslo tingrett mener selskapet selv må bære ansvaret etter leirskred ved Ski stasjon.
Det skriver Nettavisen.
I 2017 skapte et kvikkleireskred problemer for utbyggingen av Follobanen og området ved Ski stasjon. Utglidninger av kvikkleire ved Ski stasjon førte til forsinkelser og kostnadsøkninger for Follobanen.
Som følge av dette fremmet Bane Nor krav mot forsikringsselskaper under prosjektets polise som dekker Bane Nor og involverte entreprenører.
Bane Nor mente de hadde rett på 88,8 millioner kroner, som var et vesentlig høyere beløp enn de 12,7 millionene som forsikringsselskapene tilbød.
Oslo tingrett gir forsikringsselskapene fullt medhold og dømt Bane Nor til å betale sakskostnader på 5,5 millioner kroner.