Bannon dømt til fire måneders fengsel

Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon dømt til fire måneders fengsel for forakt for Kongressen. Bannon nektet å vitne under Kongressens granskning av angrepet på Kongressbygningen i 2021.
Han ble kjent skyldig både for at han ikke møtte opp til tross for at han var blitt stevnet, og for at han ikke ga Kongressen dokumenter de hadde stevnet ham for.
Han må også betale 6500 dollar i bot.
Bannon ble kjent skyldig i saken i juli.
Til tross for dommen kan Bannon forbli en fri mann frem til godt inn i neste år dersom han anker.