Barneombudet: Det bør lyse noen varsellamper i Barnevernet

Barneombud Inga Bejer Engh venter en grundig gjennomgang av hva som skjedde da to tvillingjenter døde i Spydeberg.
– Dette er en svært tragisk hendelse. At barn dør under barnevernets omsorg er alvorlig, og det skal ikke skje, sier Engh til TV 2.
Jentene hadde tiltak gjennom barnevernet. Engh viser til en gjennomgang Aftenposten som viser at ti barn har dødd under barnevernets omsorg de siste årene.
– Det bør nå lyse noen kraftige varsellamper hos barnevernsmyndighetene. At Statsforvalter åpner tilsynssak etter hendelsen i Spydeberg er bra, men ikke tilstrekkelig. Jeg venter at myndighetene går grundig gjennom hva som har skjedd i alle saker hvor barn har mistet livet under barnevernets omsorg, sier Engh. (NTB)