Bemanningskrise hos AMK i Oslo

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus har satt krisestab og kaller i morgen inn til allmøte etter store problemer med bemanninga på AMK-sentralen.
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral har som hovedoppgave å besvare det medisinske nødnummeret 113, og styre ambulansressursene i hovedstadsområdet.
Klinikkleder Stephen Sollid sier til NRK at det er en kompleks årsak til bemanningsutfordringene.
– Vi har fått noen bevilgninger til å ansette folk, men vi får ikke nok folk til å ta jobb hos oss. Det gjør at vi sliter med å få dekt de vaktene som vi trenger for å bemanne spesielt 113.
– Det har spisset seg siste uken og nå i helgen, hvor vi har sittet med en bemanning som nærmer seg uforsvarlig, sier Sollid.
Derfor vurderes det tiltak om å beordre folk på jobb.