Ber regjeringa utsette grunnrenteskatt

Fylkesårsmøtet til Trøndelag KrF ber om at grunnrenteskatten for oppdrettsnæringa blir utsatt. Det er for stor usikkerhet knyttet til virkninger og ringvirkninger av en slik endring, mener partiet. KrF er bekymret for næringa sin posisjon og evne til fortsatt vekst, utvikling og innovasjon, står det i en uttalese fra fylkesårsmøtet.