Beredskapsstyrking i Nord

Troms og Finnmark trenger en særlig styrking av beredskapen, mener kommisjonen som har sett på totalberedskapen i Norge.
Klimaendringene og den sikkerhetspolitiske situasjonen er særlig alvorlige for Troms og Finnmark, sier kommisjonsleder og tidligere forsvarssjef Harald Sunde.