Betring for regjeringspartia på kommunemåling

Den første kommunevalmålinga i 2023 viser at Arbeidarpartiet får 23,3 prosent, medan Senterpartiet får 9,2 prosent på målinga som Norstat har utført for NRK og Aftenposten.
Oppslutninga til Ap er framleis lågare enn ho var i kommunevalet i 2019, men ein framgang samanlikna med dei siste målingane.
Høgre får 26,8 prosent på målinga.