Biden ber om 470 milliarder kroner for å takle kriser

President Joe Biden ber Kongressen bevilge over 470 milliarder kroner øremerket Ukraina, koronapandemien, apekopper og naturkatastrofer.
Biden ber om rundt 137 milliarder kroner som skal gå til militærhjelp, etterretningsbistand og budsjettstøtte til Ukraina.
Ifølge sjefen for budsjettkontoret i Det hvite hus, Shalanda Young, er rundt tre firedeler av de rundt 400 milliarder kronene Kongressen bevilget tidligere i år, nå brukt.
– Vi har oppfordret verden til å støtte det ukrainske folk i deres forsvar av demokratiet, og vi kan ikke tillate at støtten til Ukraina tørker opp, sier hun.
Biden-administrasjonen ber også Kongressen om drøyt 70 milliarder kroner til vaksinekjøp og beskyttelsesutstyr for helsepersonell, samt rundt 20 milliarder kroner til innkjøp av hjemmetester og annet testutstyr.
Tidligere i år ba Biden om 225 milliarder kroner til bruk i forbindelse med koronapandemien, men dette har Kongressen ennå ikke bevilget.
Nå ber presidenten også om 45 milliarder kroner til bruk i bekjempelse av apekopper.
Bidens bønn om milliarder blir de kommende ukene gjenstand for budsjettforhandlinger i Kongressen, som må bli enige innen 30. september. Etter den tid må føderale institusjoner stenges ned dersom det ikke er oppnådd enighet om finansiering.
(NTB)