Biden gir 300.000 migranter forlenget opphold

USA forlenger oppholds- og arbeidstillatelsene til rundt 300.000 migranter fra El Salvador, Honduras, Nicaragua og Nepal.
Migrantene det gjelder vil få forlenget sine oppholds- og arbeidstillatelser ut 2025, men det er ikke aktuelt å innlemme flere i det såkalte Temporary Protected Status-programmet, heter det fra Washington.
Tidligere president Donald Trump forsøkte å avslutte programmet, men dette ble stanset i det amerikanske rettsvesenet.
TPS-programmet gir midlertidig opphold og arbeidstillatelse til mennesker som ikke kan returnere til hjemlandet på grunn av naturkatastrofer, væpnede konflikter eller andre ekstraordinære omstendigheter.
Vanligvis gis slik tillatelse for 18 måneder om gangen, men noen har hatt opphold i flere tiår, vel å merke uten å få innvilget søknad om statsborgerskap.
(NTB)