Biden signerer lovforslag om å heve USAs gjeldsgrense

President Joe Biden undertegnet lørdag et lovforslag som hever den amerikanske regjeringens gjeldstak, melder Reuters.
Loven trer dermed i kraft etter måneder med usikkerhet. Uten en heving ville finansdepartementet ikke lenger hatt midler til å betale nasjonens gjeld. Om det hadde skjedd, kunne det ha utløst økonomisk krise i USA, noe som videre kunne ha rammet andre lands økonomier.
Representantenes hus og Senatet vedtok lovforslaget tidligere denne uka etter et kompromiss inngått i forhandlinger mellom Biden og speaker Kevin McCarthy fra Republikanerne.
– Det kunne ikke ha stått mer på spill. Ingenting ville ha vært mer katastrofalt, sa Biden om det som kunne resultert i mislighold av landets gjeld.
– Vi avverget en økonomisk krise og en økonomisk kollaps, sa han videre.
Det nåværende gjeldstaket er på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner etter dagens kurs. Det blir nå hevet fram til 2025, altså etter presidentvalget neste år.