Bjørn har tatt flere rein i Karasjok

Reinbeitedistrikt 14 A i Karasjok har denne våren hatt store utfordringer med at bjørn har vært i reinflokken under kalvingstiden.
I en e-post til Statsforvalteren i Troms og Finnmark 1. juni søkte distriktet om fellingstillatelse på bjørner i Guorpmet og Gidovarre i Karasjok kommune.
Det er kun uttak med helikopter som var aktuelt, ettersom Mattilsynet ikke anbefalte å slippe et jaktlag innenfor gjerdet.
Statsforvalteren har sendt henvendelsen videre til Klima- og miljødepartementet.
– Helikopter er ikke et virkemiddel Statsforvalteren har myndighet til å benytte seg av og dermed sender vi en anmodning til Miljødirektoratet om å vurdere hvorvidt det bør gjøres ekstraordinært uttak av brunbjørn fra helikopter, står det i et brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sendt til Miljødirektoratet.
Kirsten Inger Anti i reinbeitedistriktet opplyser til NRK at de har sluppet rein ut av gjerdet på grunn av sein saksbehandlingstid. Rein med kalver er nå på vei til sommerbeitet tidligere enn planlagt.
Foreløpig har de fått bekreftet at to rein er tatt av bjørn.
– Trolig er det fem bjørner som har vært innenfor området, sier Anti.
De har nå sendt et brev til Klima- og miljødepartement hvor de krever gransking av saksbehandlingstiden på fellingstillatelsene de har søkt om.