Brann i silo ved jernbane

Det brenner i en silo ved et industribygg på Jaren i Gran kommune. Siloen står inntil jernbanen så all togtrafikk er stoppet. Nødetatene er på stedet. Det er ikke meldt om personskader og det er ikke fare for at brannen sprer seg, melder politiet i Innlandet.