Brann rammer togtrafikken

Brannen i et industribygg på Jaren på Hadeland fører til at Gjøvikbanen er stengt mellom Roa og Gjøvik, melder Bane Nor på sine nettsider.
30 minutter senere skriver Bane Nor at Roa-Gjøvik er åpnet for trafikk.
– Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver de på sine nettsider.
Det var Linje L3 mellom Oslo S og Jaren og R30 mellom Oslo S og Gjøvik som en periode var rammet av stengningen.