Bransjeorganisasjon for droner i Norge: Høyst unormalt

Daglig leder i bransjeorganisasjonen for droneflygere UAS Norway, Anders Martinsen, sier det ikke er sikkert at objektet som ble observert som førte til at luftrommet over Stavanger og Haugesund ble stengt søndag var en drone.
– Her er det viktig å understreke at observasjonen ble gjort både på et tidspunkt på døgnet, og i et antatt luftrom, der det er svært vanskelig å vite med sikkerhet hva man har sett, sier han.
Martinsen viser til tidligere liknende observasjoner som har vist seg å være feil:
– Internasjonale rapporter har også tidligere vist at observasjoner som dette kan være av andre himmellegemer eller lysrelaterte fenomen.
Han sier det uansett er svært uvanlig med droner så høyt oppe som 4,5 til 6 kilometer over bakken.
– Hvis det er droner som har blitt observert i denne høyden, er det høyst unormalt, og det er svært få droner som i det hele tatt kan operere i den høyden, sier Martinsen
Han legger til at rundt 500.000 har drone i Norge, 20.000 droneoperatører flyr samfunnsnyttige oppdrag daglig.
– De aller fleste av disse er ikke i kategorien at de hverken operer på natt, kveld eller i denne type luftrom. Det viktigste nå er å se nærmere på hva som har blitt observert, og skille ut de gode dronene fra droner som har andre intensjoner, sier Martinsen til NRK.