Britisk fregatt skal bistå Sjøforsvaret i Nordsjøen

En britisk fregatt har fått i oppdrag å bistå det norske Sjøforsvaret med å beskytte norske gassrørledninger og annen viktig infrastruktur.
Ifølge Teknisk Ukeblad er det klart etter et møte i Joint Expeditionary Force (JEF). I tillegg varsler USA at de er klare til å bistå på kort varsel.
Ifølge et referat ble det under møtet diskutert ulike tiltak, blant annet økt maritim tilstedeværelse. (NTB)