Brot i forhandlingane i barne- og ungdomsvernetenesta

NHO og Parat braut forhandlingane om «536-avtalen» måndag kveld. Avtalen omfattar fleire private omsorgsverksemder, inkludert barnevern, rusomsorg og psykiatri.
Kjernen i konflikten handlar om at NHO ikkje vil likestille private og offentlege omsorgsverksemder når det kjem til ulempebetaling.
Parat seier til NTB at dei no vurderer å gå til streik for å få gjennomslag for kravet om likestilling av verksemdene.