Brudd i forhandlingene for private barnehager

Det er brudd i tariff-forhandlingene mellom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og fagforeningene, skriver PBL på sine nettsider.
– Avstanden mellom partene var dessverre for stor til at det var mulig å bli enige. Våre medlemmer ønsker veldig gjerne å kunne tilby ansatte minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som kommunene, men på grunn av politiske beslutninger er vi dessverre ikke satt i stand til å følge dette opp i praksis. Det beklager vi på det sterkeste, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
Årets oppgjør går dermed til mekling.