BT: Ankar straffeutmålinga i Sunniva-saka til Høgsterett

Mannen som er dømt for 17 år i fengsel for drapet på Sunniva Borgen (23) i Bergen, ankar straffeutmålinga. Det skriv forsvararen til mannen, John Christian Elden, i ein SMS til Bergens Tidende. 30-åringen anka først til Gulating lagmannsrett fordi han meinte straffa var for streng, men lagmannsretten forkasta denne.