Datasenter bruker enorme mengder strøm

Det nye datasenteret på Hamar vil legge beslag på 1 prosent av Norges kraftforbruk. Selskapet bak datasenteret, Green Mountain, sier anlegget betyr 300 nye arbeidsplasser og at de utnytter overskuddskraft.
LO-forbundet Industri Energi mener datasenteret legger beslag på uforholdsmessig mye av norsk kraft.
– De vil ta kraft som vil være en mangelvare til produksjon av noe som ikke er samfunnsnyttig, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri energi.