Datatilsynet krever svar fra Oslo politidistrikt om digitale beslag

Et varsel om at politiet i Oslo ikke har tilstrekkelig kontroll over digitale beslag, har ført til at Datatilsynet nå vil ha en redegjørelse. Det skriver Dagens Næringsliv.
En varsler ba i september om at varselet skulle oversendes til Datatilsynet, som nå blant annet vil vite om hvordan politiet håndterer bevisene med tanke på konfidensialitet, sikkerhetstiltak og sporbarhet.
Tilsynet ber politidistriktet redegjøre for håndtering av digitale beslag, mangler i slik håndtering, hvordan de følges opp og når problemene er ventet løst. Politiet har tidligere erkjent at det er omfattende svakheter knyttet til håndteringen av slike beslag.