Den amerikanske sentralbanken setter opp renta

Den amerikanske sentralbanken setter opp renta med 0,25 prosentpoeng. Det kunngjorde sentralbanksjef Jerome Powell onsdag kveld. Styringsrenta i USA ligger nå i intervallet 4,75-5 prosent.
Det har vært knyttet spenning til rentebeslutningen på grunn av uroen i finansmarkedet.
Inflasjonen er fortsatt høy i USA, og sentralbanken utelukker ikke at det kan bli nødvendig med ytterligere rentehevinger. Samtidig presiseres det at tilstanden i bankvesenet er sunn.