Den siste norske pelsdyrbonden legger ned

Fem år etter at forbudet mot pelsdyrhold ble lansert, avvikles den siste pelsdyrgården i Norge. Likevel har kun 5 av 270 pelsdyrbønder fått endelig erstatning.
– Avviklingen av pelsdyrnæringen kommer til å stå igjen som en skandale. Prosessen og spillet i de fem påfølgende årene har vært enda verre, sier styreleder Bertran Trane Skadsem i Norges Pelsdyralslag i en e-post til NTB.
Da forbudet ble lansert i av Solberg-regjeringen i 2018, ble pelsdyrbønder lovet et raskt erstatningsoppgjør.
– Flere av de som fulgte statens oppfordring om å avvikle raskt, har stått uten inntekt i årevis, og enkelte betaler tusenvis av kroner hver dag i renteutgifter på anlegg som står tomme, sier Trane Skadsem.