Departementet anker kjennelsen om å stanse ulvejakt

Klima- og miljødepartementet har besluttet å anke Oslo tingretts kjennelse om å forby lisensfelling av ulver i grenserevirer.
Oslo tingrett opprettholdt fredag kjennelsen om at Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtaket fra før jul om felling av ulver i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa.
– Jeg tar tingrettens kjennelse til etterretning. Jeg er likevel ikke enig i tingrettens vurderinger og konklusjon, og vil derfor anke saken til lagmannsretten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.