Dobbelt så mange søker norsk statsborgerskap

Antall søknader om statsborgerskap er mer enn doblet etter at dobbelt statsborgerskap ble tillatt etter en lovendring i 2020. Seksjonssjef i Utlendingsdirektoratet (UDI), Øystein Tonstad Leknes, sier at krigen i Ukraina også har ført til at flere søker.
Før 2020 mottok UDI ca. 20 000 søknader i året, mens det i 2020 kom 54.600. I 2021 var det 51.100 søkere og 2022 var det ca. 39.000 søkere.