Drapstrussel stengde Nav-kontor på Kirkenær

Ein drapstrussel retta mot Nav-kontoret på Kirkenær i Grue kommune førte til ta det omgåande måtte stenge.
– Vi fekk torsdag opplyst om at det var ein person som hadde retta ein trussel mot kontoret vårt på Kirkenær. Det var ikkje retta mot ein bestemt person, men mot Nav-kontoret som heilskap, seier Jan Atle Thorvaldsen, leiar hjå Nav Grue til avisa Glåmdalen.
Ifylgje Thorvaldsen blei trusselen retta av ein mann i samtale med distriktspsykiatrisk senter (DPS), og Nav fekk beskjed frå sitt kontaktsenter.
– Det var ein drapstrussel. Prosedyren er at det skal takast på alvor. Vi har alle sett kva som kan skje på eit Nav-kontor. Saka er handtert slik ho skal, med å låse døra, snakke med fylket, kommunen og eg har no vore på Flisa og meldt til politiet, held Thorvaldsen fram.