DSS åpner for at aktivister som okkuperer OED kan bli på ubestemt tid

Helt siden kl. 08.30 i dag tidlig har en gruppe på 15-16 aktivister oppholdt seg inne hos Olje- og energidepartementet i Akersgata i Oslo. Aktivistene forbereder seg nå på å tilbringe natten inne i lobbyen til departementet.
Aktivistene fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom krever at vindkraftanlegget på Fosen i Trøndelag rives ned. I dag er det 500 dager siden Høyesteretts dom om at anlegget er et brudd på menneskerettighetene.
Presseansvarlig i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon DSS, Espen Evensen, bekrefter at de om lag 16 aktivistene fortsatt er inne i lokalene kl. 20.30.
– Hvor lenge kan aktivistene få lov til å være hos OED?
– Ytringsfrihet er en grunnleggende demokratisk rett. Derfor er vi opptatt av å legge til rette for at alle skal kunne få ytre seg så lenge dette ikke går utover sikkerheten for departementet. Hvor lenge demonstrantene kan oppholde seg i bygget avhenger derfor av en kontinuerlig vurdering av hvorvidt det er en sikkerhetsmessig risiko at de oppholder seg der, skriver Evensen i en e-post til NRK.