Eksponert for ukjent stoff i leilighet

Nødetatene er på Bøler i Oslo og gjør undersøkelser i en leilighet, etter at en mann tok kontakt og sa at han var blitt eksponert for et flytende stoff for noen timer siden.
I ettertid skal vedkommende ha følt seg uvel.
Tre personer som befant seg i leiligheten blir ivaretatt av helsepersonell.
Politiet sier de jobber ut fra at det er et ukjent stoff og at de tar høyde for at det kan være skadelig. Derfor har de kledd seg i verneutstyr.
Det er vurdert at det ikke er fare for andre i nærheten.