Eksstatsminister i Malaysia begynner soning av fengselsdom

Etter et nytt nederlag i retten har Malaysias tidligere statsminister Najib Razak begynt soningen av en dom på tolv års fengsel for korrupsjon.
69-åringen ble sendt rett i fengsel etter at siste ankemulighet var oppbrukt tirsdag.
Landets øverste domstol opprettholdt dommen som Najib fikk i 2020. Retten var enig i konklusjonen fra en tidligere ankesak i fjor – som Najib også tapte.
– Dette er en enkel og likefram sak om maktmisbruk, kriminelt tillitsbrudd og hvitvasking av penger, sa sjefdommer Maimun Tuan Mat da hun leste opp dommen.
(NTB)