Ekstra midler til skadefelling av rovdyr i 2023

Fredag vedtok Stortinget å bevilge 11 millioner kroner ekstra til skadefelling av rovdyr i revidert nasjonalbudsjett. Det melder Klima- og miljødepartementet i en pressemelding fredag kveld.
– Rask og effektiv skadefelling av rovdyr er viktig i tapsutsatte beiteområder. Da trengs god organisering og forberedelser av fellingslagene, godt trente hunder, kommunikasjonsutstyr og kompetansebygging. Ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett gir et løft til kommunene. Jeg håper nå at kommunene gjør sitt for å bidra til en mer effektiv skadefelling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.