Enighet i mekling, ingen streik på sokkelen

Industri Energi og Norges Rederiforbund kom onsdag kveld til enighet i meklingen ved Riksmeklers kontor. Det blir dermed ingen streik på sokkelen.
– Vi har sikret at alle på denne overenskomsten har fått et godt lønnsoppgjør. Vi har i meklingen møtt en konstruktiv motpart som har lyttet til kritikken vår fra fjorårets oppgjør, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
Han forklarer at Industri Energi har stått på kravet om et godt prosenttillegg gjennom hele forhandlingen og mekling.
– Og det fikk vi gjennomslag for, sier Alfheim.
Resultatet av meklingen innebærer blant annet et generelt tillegg på 6,5 prosent. Samtidig økes minstelønnssatser for alle grupper med 6,5 prosent, inkludert feriepenger
I tillegg blir nattillegget økt med 5,50 kroner til 102,50 kroner per time. Mens helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 2275 kroner per døgn.
Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2023.
(NTB)