Enighet i sykehusoppgjøret

Onsdag kveld ble det enighet lønnsoppgjøret mellom Spekter Helse, Fagforbundet og YS.
Ansatte i stillingsgruppene 1, 2 og 3 har fått et generelt kronetillegg på 23.000,- fra 1. mai, skriver Fagforbundet i en pressemelding.
Gruppene 4 og 5 får et tillegg på 5 prosent. Gruppe 4 fra 1. mai, gruppe 5 fra 1. juli og direkte plasserte 1. juni.
– Nå er det dyr mat, strøm og bolig, og derfor er det viktig å prioritere de lavtlønte i dette lønnsoppgjøret. Vi er godt fornøyde med et generelt kronetillegg for alle, og at vi fikk på plass nye lønnstrinn, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen.
Også YS Spekter-forbundene YS Spekter-forbundene Delta og Parat er godt fornøyd med resultatet.
– Jeg er godt fornøyd med at vi har fått til reallønnsvekst og et oppgjør som sikrer uttelling for kompetanse og ivaretar våre fagarbeidere, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter.
– Spekter har kommet til enighet med forbundene i LO og YS i lønnsforhandlingene for sykehusene, og løsningen innebærer et resultat i tråd med normen fra frontfaget, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Forhandlingene har omfattet landets helseforetak med sykehusdrift, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.
(NTB)