Enighet mellom SAS og kabinansatte

Det er enighet i lønnsoppgjøret mellom Norsk kabinforening og SAS Norge. Avtalen innebærer en lønnsøkning på 3,7 prosent for alle kabinansatte fra nyttår.
– Vi har fått på plass en avtale og sikret våre medlemmer et moderat lønnsløft som er i takt med resten av samfunnet, sier Bjarte Stedje, styreleder i Norsk Kabinforening til NRK
De kabinansatte i SAS var klar til å ta ut rundt 500 medlemmer ut i streik om partene ikke ble enige, men enigheten nå gjør at SAS unngår konflikt rett før en travel julehøytid.
– Vi var klar til å streike om forhandlingene ikke hadde nådd frem, men det unngikk vi heldigvis. Vi har sikret at folk kan reise hjem til jul, sier Stedje.
Partene har også blitt enige om at de kabinansatte i SAS er sikret et lønnstillegg til våren som minimum tilsvarer det frontfaget kommer frem til.
Avtalen mellom SAS og Norsk kabinforening varer frem til 31. mars 2024.